Privacyverklaring

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies maar niet van marketing-cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken.
Analytische cookies zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.
Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Met functionele cookies bijvoorbeeld worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt. Bij analytische cookies hangt het af van de gebruikte instellingen of er vooraf toestemming gevraagd moet worden om die te plaatsen. De Hosting (Yourhosting) van deze website maakt gebruik van analytische cookies. Verzamelde gegevens (alleen IPadressen) worden gebruikt voor analyse en niet voor andere doeleinden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij daarvoor  van tevoren uw toestemming is verkregen.

Veranderingen
Dit Privacy Statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen.

Welke persoonsgegevens ik verwerk 
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te informeren over mijn producten
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van mijn producten of op de hoogte te brengen van nieuwe       producten
- Het opsturen van nieuwe prijslijsten
- Het afhandelen van facturen
- Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik  bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
1. Klantgegevens/facturen: Bewaartermijn 7 jaar op basis van wettelijke verplichting van de Belastingdienst.
2. Ondernemingen: Tot afmelding door de onderneming.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering aan mij richten via info@marleenrijvers.nl.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@marleenrijvers.nl

Contactgegevens
Naam               Marleen Rijvers
Adres               Hoekstraat 7
Woonplaats     5428NC Venhorst
Telefoon          0630405994
E-mail             info@marleenrijvers.nl
Website           www.marleenrijvers.nl
KvK-nummer 7248493